Tyto internetové stránky využívají soubory cookie k ukládání informací na Vašem počítači. Některé jsou z nich zásadně důležité pro funkčnost stránek. Dalším používáním těchto stránek udělujete souhlas s umístěním těchto souborů cookie. V případě nesouhlasu opusťte tyto stránky.
| Souhlasím | Opustit stránky |


Realitní novinky


Novinky

Poptávka nemovitostí 27.04.2014


Poptávka nemovitostí. Váháte mezi pronájmem a koupí nemovitosti? Trápí Vás otázka, zda byt koupit či bydlet v pronájmu? Důležité je uvědomit si, že koupě nemovitosti představuje investici skoro na celý život a hypotéka je velké břemeno, které musíte vláčet někdy i 30 let. Určitě se nevyplatí půjčovat si 100% hodnoty nemovitosti. V takovém případě se...
Novinky

Smlouvy o převodu 10.01.2014


Smlouvy o převodu – Smlouva mezi převádějícím a nabyvatelem za účelem převodu, nabytí. Musí mít pro nemovitosti písemnou formu a musí obsahovat identifikaci převádějícího, nabyvatele a předmět převodu. Používá se např. ve formě dohody u převodu práv a povinností spojených se členstvím v družstvu a právu nájmu k bytu nebo i smlouvy o bezúplatném...
Novinky

Co je to RPSN ? 10.01.2014


Co je to RPSN ? Roční procentní sazba nákladů hodnota v procentech, které má umožnit spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného úvěru. RPSN udává procentní podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru. Ručení...
Novinky

Obvyklá cena současná 10.01.2014


Obvyklá cena současná – Cena, která by byla dosažená při prodeji oceňované nebo porovnatelné nemovitosti v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, kromě vlivu mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího a vlivu zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumí...
Novinky

Nebytové prostory 10.01.2014


Nebytové prostory – Místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení Nebytový prostor rozestavěný – Místnost či soubor místností kolaudovaný jako nebytový prostor, určený k jinému využití než pro potřeby bydlení, pokud je rozestavěn v domě s byty a nebytovými prostory, který je...
Novinky

Co je List vlastnictví 10.01.2014


Co je List vlastnictví – Veřejná listina vydaná katastrálním úřadem, která osvědčuje (vedle kupní smlouvy) vlastnictví k nemovitosti. Na této listině jsou zapsány údaje – např. katastrální území, část obce, katastrální úřad, vlastník nemovitosti, číslo popisné, popř. evidenční stavby, parcelní číslo pozemku, druh pozemku atd. Jsou zde i další...
Novinky

Katastrální úřad 10.01.2014


Katastrální úřad, Katastr nemovitostí – Katastr nemovitostí je evidence nemovitostí na území ČR. Aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, budov a jednotek (bytů nebo nebytových prostor), evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení založených na...
Novinky

Hypoteční úvěry 10.01.2014


Hypoteční úvěry – Úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti. Zajišťující nemovitostí může být stávající nemovitost, nebo nemovitost ve výstavbě. Zajištění nemovitostí může poskytnout i jiná osoba odlišná od dlužníka. Hypoteční zástavní listy – Dluhopisy, jež mají ve svém označení hypoteční zástavní list a jejichž hodnota,...
Novinky

Fond oprav 10.01.2014


Fond oprav – Fond oprav je tvořen měsíčně vlastníky bytových jednotek, a to příspěvky dle výše podílu vlastníka bytové jednotky na společných prostorách domu. Tato výše podílu je uvedena jednak v Prohlášení vlastníka a jednak ve výpisu Listu vlastnictví místně příslušného katastrálního úřadu. Zpravidla se fond oprav tvoří dle celkové plochy dané...
Novinky

Dražba, Veřejný prodej 10.01.2014


Dražba, Veřejný prodej, při němž se nabízí věc ke koupi většímu počtu osob. Tato věc je prodána udělením příklepu tomu, kdo nabídne více, jestliže se součastně zaváže, že splní podmínky pro tento prodej stanovené. Dražba dobrovolná – Je prováděna na návrh vlastníka předmětu dražby (movité, nemovité věci atd.). Vlastníkem může být o...
Novinky

Dluhopisy, Cenné papíry 10.01.2014


Dluhopisy, Cenné papíry vyjadřující dlužnický závazek emitenta vůči každému vlastníku tohoto dokumentu nebo cenný papír, s nimž je spojeno právo majitele požadovat splácení dlužné částky ve jmenovitých hodnotách, vyplácení výnosů z něj k určitému datu a povinnost osoby oprávněné vydávat dluhopisy tyto závazky splnit. Dluhopisy, s výjimkou státních...
Novinky

Číslo evidenční, orientační 10.01.2014


Číslo evidenční – Číslo, kterým se označují budovy a objekty, které slouží k občasnému bydlení a nejsou označeny popisným číslem (zahradní domky, rekreační objekty apod.). Číslo orientační – Číslo domu usnadňující orientaci v ulici apod. (modré číslo). Číslo parcelní – Číslo, kterým je označena parcela v katastrálním území. Parcelní...
Celkem 71 článků1