Tyto internetové stránky využívají soubory cookie k ukládání informací na Vašem počítači. Některé jsou z nich zásadně důležité pro funkčnost stránek. Dalším používáním těchto stránek udělujete souhlas s umístěním těchto souborů cookie. V případě nesouhlasu opusťte tyto stránky.
| Souhlasím | Opustit stránky |


Smluvní podmínky Nemovitosti-poptavka.cz


VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Nemovitosti-poptavka.cz

Smluvní podmínky využívání služeb Nemovitosti-poptavka.cz. Tento dokument obsahuje závazná pravidla a podmínky používání služeb webů, provozovaných firmou Profi Holding, a.s. a je povinen je dodržovat každý, kdo chce tyto služby využívat na nemovitosti-poptavka.cz

1. nemovitosti-poptavka.cz je inzertní server provozovaný Profi Holding a.s. Spisová značka: B 10090 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě, IČ: 28565738, DIČ:CZ28565738, Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 224923955/0300, dále jen Provozovatel.

2. Nemovitosti-poptavka.cz umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat poptávky nemovitostí, služeb a jiného majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů. Uživatelé smí inzerovat přímo podnikatelskou činnost (bez ohledu na to, zda podnikatelskou činnost provádí registrovaně, či ne). Zákaz platí na opakované stále stejné texty inzerce na poptávky, výkupy.

Na serveru Nemovitosti-poptavka.cz je zakázána tato inzerce:
(Tento zákaz platí bez ohledu na Topování.)

  • Nadměrné množství hvězdiček, vykřičníků a podobných znaků
  • Kopírovat cizí fotografie z jiných portálů
  • Opakované inzerce stále stejných poptávek nemovitostí
  • URL odkazů na jiné webové stránky v ČR a zahraničí
  • Reklamních inzerátů
  • Půjček, úvěrů a hypoték

3. Provozovatel Serveru Nemovitosti-poptavka.cz je oprávněným provozovatelem a správcem Serveru (dále jen Správce). V rámci provozu tohoto Serveru poskytuje Správce služby, které umožňují uživatelům vkládat na Server textové, obrazové a zvukové informace (dále jen Data). Služby Serveru umožňují tyto informace zobrazovat, zasílat, přehrávat, mazat nebo s nimi jinak dále pracovat. Při používání jednotlivých služeb a produktů může Server využívat nabízených služeb propojených serverů. Služby usnadňují uživateli i přístup na další servery provozované Správcem. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce Nemovitosti-poptavka.cz nebo dobrými mravy.

4. Provozovatel Nemovitosti-poptavka.cz má právo smazat inzerát pokud je inzerát vložen do nesprávné sekce s ohledem na text inzerátu nebo pokud inzerát budí dojem, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám Nemovitosti-poptavka.cz.

5. Vložený inzerát na Nemovitosti-poptavka.cz bude bezplatně zveřejněn po dobu 12 měsíců. Po této lhůtě bude automaticky vymazán společně se všemi údaji, které Uživatel při zadávání uvedl.

6. Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám pomocí kontrolního hesla u příslušného inzerátu, které si může kdykoliv nechat zaslat E-mailem.

7. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím, pronajímatelem a kupujícím.

8. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.

9. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb nemovitosti-poptavka.cz ani za způsob jakým služby Nemovitosti-poptavka.cz využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.

10. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb nemovitosti-poptavka.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb nemovitosti-poptavka.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

11. Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb Nemovitosti-poptavka.cz věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby nemovitosti-poptavka.cz mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.

12. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru, přesouvat a zobrazovat inzeráty včetně kontaktů na jiné vlastní inzertní portály, upravovat nebo inovovat. Uživatel tímto vyslovuje souhlas s tím, že služby Serveru mohou zahrnovat propojení na jiné webové servery (dále jen Propojené servery). Propojené servery nejsou kontrolovány správcem a tento není zodpovědný za obsah žádného propojeného serveru, ani za obsah žádného propojení obsaženého na stránkách Propojených serverů, ani za žádné změny či aktualizace Propojených serverů. Správce není zodpovědný za webcasting ani za žádnou jinou formu přenosu přijatého od jakéhokoli Propojeného serveru. Zahrnutí těchto propojení do služeb Serveru neznamená, že by Správce schvaloval obsah těchto serverů nebo byl v jakémkoli spojení s jejich provozovateli. Uživatel nese odpovědnost za to, že se seznámil s podmínkami, za kterých je možné tyto servery používat a je odpovědný za dodržování těchto podmínek.

13. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které Nemovitosti-poptavka.cz nabízí.

14. Na našich webových stránkách se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají.

15. Diskuze a komentáře. Toto je neredigovaná a nemoderovaná diskuse čtenářů serveru Nemovitosti-poptavka.cz. Redakce ani provozovatel serveru nemovitosti-poptavka.cz za obsah jednotlivých příspěvků nenese zodpovědnost. Veškerou trestněprávní odpovědnost jakož i odpovědnost podle dalších právních předpisů nese výhradně autor příspěvku.

16. Pokud Správce Nemovitosti-poptavka.cz usoudí, že Uživatel porušil Podmínky či pravidla, je oprávněn smazat nebo deaktivovat Data, vložená Uživatelem, a to i v případě, že se jednalo o Data, vložená nebo zvýhodněná pomocí placené služby. Uživateli v tomto případě nevzniká jakýkoliv nárok na refundaci ani jinou náhradu (např. když je z důvodu porušení pravidel zamítnut inzerát, zvýhodněný nebo TOPovaný pomocí SMS). Tyto podmínky Nemovitosti-poptavka.cz nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel Nemovitosti-poptavka.cz si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.


Ochrana osobních údajů na serveru Nemovitosti-poptavka.cz:

Tato stránka Nemovitosti-poptavka.cz používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.